IJHE Üye Girişi International Journal Of Humanities and Education (Member Login)

Username: Password : Şifremi Unuttum Forgot your password?

IJHE Issue

Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14

Dergi Kapağı

Editor: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2020
 Timothy SIBBALD & Victoria HANDFORD  
A Substantive Model of Canadian Tenure-Track Experiences
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:455 – 469
Detail/Özet/Abstract (1018 )     |      Full Text (473 ) Fatih ÇELİK  
Kırgızca ve Güney Sibirya Türk Lehçelerinde Ses Uyumunun Tipolojisi
Typology of Vowel Harmony in the Kyrgyz and South Siberian Turkic Languages
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:470 – 490
Detail/Özet/Abstract (986 )     |      Full Text (445 ) Kübra BOZDAĞAN & Mehtap YILDIRIM  
Ortaokul Öğrencilerinin Uluslararası Sınavlardaki Durumlarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi: Türkiye Örneği
Investigation of Teachers' Opinions on Status of Secondary School Students in International Assessment: The Case of Turkey
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:491 – 515
Detail/Özet/Abstract (1003 )     |      Full Text (451 ) Hülya PİLANCI & Olcay SALTIK & Sevgi ÇALIŞIR ZENCİ  
Açık ve Uzaktan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticileri için Temel İlkeler
Basic Principles for Open and Distance Foreign Language Turkish Teachers
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:516 – 529
Detail/Özet/Abstract (993 )     |      Full Text (444 ) Talat KOÇAK  
Geç Antik Çağ’da Phrygia Kentleri Synnada, Dokimeion, Amorion ve Apameia: Üretim ve Ticaret
Phrygia Cities in the late antiquity Synnada, Dokimeion, Amorion, Apameia: Production and Trade
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:530 – 546
Detail/Özet/Abstract (973 )     |      Full Text (431 ) Fatma ALİSİNANOĞLU & Rıdvan KARABULUT & Enver TÜRKSOY  
Pandemi Sürecinde Çocukluk Dönemi Korkularına Yönelik Aile Görüşleri
Family Views On Childhood Fears During The Pandemic Process
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:547 – 568
Detail/Özet/Abstract (971 )     |      Full Text (433 ) Sevda KOÇ AKRAN & Vildan YILDIZ  
Sosyal Etkinlikler Modülüyle Öğrencilere Kazandırılan Değerler: Öğrenci Görüşleri
Values Gained to Students through Social Activities Module: Student Views
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:569 – 593
Detail/Özet/Abstract (992 )     |      Full Text (608 ) Yaprak YEŞİL ASANA & Semra BENZER  
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Astronomiye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Determination of Candidate Science Teachers' Attitudes Towards Astronomy
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:594 – 613
Detail/Özet/Abstract (981 )     |      Full Text (448 ) Demet KARAKARTAL  
Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Suç İlişkisi
Drug Use and Crime Relationship
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:614 – 623
Detail/Özet/Abstract (1017 )     |      Full Text (641 ) Cüneyt GÜNEŞ  
Bizans Kurşun Mühürleri’nde Artabasdos ve İsyanı (741)
Revolt and Artabasdos on Byzantine Lead Seals
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:624 – 643
Detail/Özet/Abstract (960 )     |      Full Text (436 ) Yeliz DEMİR  
Hedonik ve Yararcı Tüketim Değerinin Tüketicilerin Fast Food Restoranlarındaki Memnuniyeti ve Davranışsal Niyetleri Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
A Research to Determine the Effect of Hedonic and Utilitarian Consumption Value on Consumers' Satisfaction and Behavioral Intentions in Fast Food Restaurants
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:644 – 669
Detail/Özet/Abstract (1000 )     |      Full Text (403 ) Selin HİÇYILMAZ  
Örgütsel Stres Kaynakları ve Yönetimi: Türkiye ve Rusya’dan Seçili Özel Sektör Çalışanları ile Nitel Bir Çalışma
The Sources and Management of Organizational Stress: A Qualitative Study on Private Sector Employees Selected From Turkey and Russia
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:670 – 707
Detail/Özet/Abstract (1010 )     |      Full Text (411 ) Shokhrukhmirzo ISMAILOV  
Description Of The Termez Coin With An Arrow
Oklu Tirmiz Sikkesinin Tanımı
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:708 – 714
Detail/Özet/Abstract (1015 )     |      Full Text (2493 ) Ilhama GASIMZADE  
Azerbaycan'da ASAN Hizmetin Başarılı Bir Şekilde Uygulanmasının Faktörleri
Factors for the Successful Implementation of ASAN Service in Azerbaijan
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:715 – 730
Detail/Özet/Abstract (1021 )     |      Full Text (415 ) Hakan DEĞİRMENCİ  
Mustafa Kutlu’nun “Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı” Hikâyesinde Mekânın Poetiği
Space Poetics in Mustafa Kutlu’s Story “Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı”
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:731 – 749
Detail/Özet/Abstract (988 )     |      Full Text (447 ) Mehmet BULUT  
Atasözlerinde Deyim Aktarması
Transferring Idioms in Proverbs
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:750 – 777
Detail/Özet/Abstract (992 )     |      Full Text (415 ) Azize ÖZDEMİR  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Söz Edimlerini Anlama Düzeyleri
Comprehension Levels of Indirect Meanings of Speech Acts for Turkish As A Foreign Language Learners
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:778 – 801
Detail/Özet/Abstract (978 )     |      Full Text (432 ) Mehmet BULUT  
Dünden Bugüne Türkiye Türkçesi Nevzat Özkan, Dünden Bugüne Türkiye Türkçesi, İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2019, 221 s.
Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:14 Page:802 – 804
Detail/Özet/Abstract (972 )     |      Full Text (418 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Design G2